Η εταιρεία Αφοί Β.Καρανίκα Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1963, στην Αθήνα, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε κάθε χωματουργική εργασία. Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες κάθε μεγέθους όπως κατεδαφίσεις κτιρίων, εκβραχισμούς και εσκαφές.

Η εταιρεία μας ενισχύεται από μια ομάδα ιδιαίτερα πεπειραμένων και εκπαιδευμένων εργατών. Τα τελευταία έτη έχουμε προχωρήσει σε υψηλές επενδύσεις σε εξοπλισμό δημιουργώντας έτσι ένα ιδιόκτητο στόλο από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, στον χώρο των χωματουργικών εργασιών.

Αδειοδοτημένη εταιρία Α.Ε.Κ.Κ (ανακύκλωση υλικών)


Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων:

Αιολικά πάρκα
Καθαίρεση / κατεδαφίσεις μεταλλικών κτιρίων
Χωματουργικές εργασίες
Κατεδαφίσεις, γκρεμίσματα
Εκσκαφές
Εκβραχισμοί
Μπαζώματα
Κατεδαφίσεις με ψαλίδι
Άδεια συλλογής μπαζών
Μεταφορά μπάζων
Χωνιά
Κατεδαφίσεις κτηρίων, σπιτιών, διατηρητέων κτηρίων, ξενοδοχείων
Εσωτερικές κατεδαφίσεις – ανακαινίσεις
Κατεδάφιση ετοιμόρροπου
Κατεδάφιση επικίνδυνου κτηρίου
Εκσκαφή βόθρου
Εκσκαφές βαθιές, μεγάλου βάθους
Εκσκαφή σε βράχο, σε έδαφος βραχώδες
Εκσκαφές λιμενικών έργων
Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
Εκσκαφή τάφρων
Εκσκαφή υπογείου, πισίνας, πηγαδιού
Εκσκαφές οικοπέδου, οικοδομής
Διανοίξεις δρόμων