Η εταιρεία Αφοί Β.Καρανίκα Ο.Ε. παρέχει υπηρεσίες κατεδαφίσεις με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
Αναλαμβάνουμε την κατεδάφιση κτηρίων και κατασκευών με επαγγελματισμό και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς ασφαλείας.

Καθαίρεση / κατεδαφίσεις μεταλλικών κτιρίων
Κατεδαφίσεις με ψαλίδι
Κατεδαφίσεις, γκρεμίσματα
Κατεδαφίσεις κτηρίων, σπιτιών, διατηρητέων κτηρίων, ξενοδοχείων
Εσωτερικές κατεδαφίσεις – ανακαινίσεις
Κατεδάφιση ετοιμόρροπου
Κατεδάφιση επικίνδυνου κτηρίου