Στην εταιρεία Αφοί Β.Καρανίκα Ο.Ε. παρέχουμε εκσκαπτικές υπηρεσίες παντός τύπου με χρήση συγχρόνου εξοπλισμού και μηχανημάτων. Το έμπειρο προσωπικό μας είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις εργασίες εκσκαφής που θα απαιτηθούν με εγγυημένο αποτέλεσμα.
Οι υπηρεσίες μας συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.

Μπαζώματα
Εκσκαφές
Άδεια συλλογής μπαζών
Μεταφορά μπάζων
Διανοίξεις δρόμων
Εκσκαφή βόθρου
Εκσκαφές βαθιές, μεγάλου βάθους
Εκσκαφή σε βράχο, σε έδαφος βραχώδες
Εκσκαφές λιμενικών έργων
Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
Εκσκαφή τάφρων
Εκσκαφή υπογείου, πισίνας, πηγαδιού
Εκσκαφές οικοπέδου, οικοδομής